Önkéntes-koordinator.hu Hálózat

Célunk, hogy összekapcsoljuk a Hálózat tagjait az önkéntes-koordinátori szakma társadalmi és szektorbeli presztizsének emelése, a szakmai és képzési minimum, az etikai szabályok kidolgozása és a kapcsolattartás, a kölcsönös segítség, az érdekképviselet érdekében. 

A Hálózati tagság 

A Hálózati tagság a regisztrációval és az ahhoz kapcsolódó kérdőív kitöltésével kezdődik. A regisztrálók adatait az Adatvédelmi Szabályzat alapján tartjuk nyilván. 

 • A kérdőív első részének kérdései alapján a tagok összetételét regisztráljuk. 
 • A második részben a Hálózati tagság motivációit kívánjuk megismerni.
 • A harmadik részben azokat a tapasztalatokat, tudásokat, problémákat akarjuk felmérni, amelyeket a tagok a Hálózat működtetése érdekében meg akarnak osztani egymással 
 • Végezetül a megosztani szándékozott vállalások konkretizálása zárja a kérdőívet.

Mit kínálunk a Hálózati tagoknak?

 • A hálózati tagok joga, hogy alakítsák és működtessék a Hálózatot.
 • Hozzászóljanak a Blog hálózati tagoknak bejegyzéseihez és blogbejegyzéseket tegyenek.
 • Használják a Tudástárat és gazdagítsák azt releváns irodalmakkal.
 • Részt vegyenek az előre meghirdetett offline vagy online Hálózati találkozókon.
 • A Hálózati találkozókon témákat, vitákat kezdeményezzenek.
 • A Coaching Mindenkié Egyesület által felajánlott szolgáltatásokat kedvezményesen igénybe vegyék.

Mit várunk el a Halózati tagoktól?

 • Elsődleges elvárás az aktivitás - évente legalább 4 Hálózati találkozón való részvétel -, hiszen a Hálózat működését a tagok aktivitására alapozzuk.
 • Másodlagos elvárás a kérdőívben jelölt vállalás teljesítése.
A Hálózati tagság felfüggesztése, megszűnése

 • A Hálózati tagság felfüggeszthető vagy megszűtehető a tag kérésére.
 • A Hálózati tagság felfüggesztésre kerül, ha évente kevesebb, mint 4 Hálózati találkozón vesz részt a regisztrált tag.
 • A Hálózati tagság felfüggesztésre kerül, ha a kérdőívben jelölt vállalás nem kerül teljesítésre egy adott félévben.