Kinek szól?

Hány önkéntes szervezéssel/koordinációval foglalkozó munkatárs van a magyar civil-nonprofit szektorban?

Lássunk erre egy egyszerű becsélést, hiszen erről sem rendelkezünk pontos adatokkal. Magyarországon a nonprofit statisztikai adatok szerint 2022-ben valamivel több, mint 60 ezer civil-nonprofit szervezet működött. Bevallásuk alapján a szervezetek 40 százaléka foglalkoztatott legalább egy önkéntest. Ez 24 ezer szervezetet jelent, amelynek körülbelül feléről (12 ezer szervezetről) mondható el, óvatos számítások szerint, hogy legalább 5-10 önkéntese van, akik valamilyen fajta szervezést igényelnek. A 12 ezer szervezet egyharmadáról, körülbelül 4.000 szervezetről feltételezhető - anyagi ereje, professzionalizáltsága alapján -, hogy van olyan önkéntese, munkatársa, mellék- vagy főállású alkalmazottja, akit önkéntes-koordinátornak nevez, vagy aki ilyen jellegű munkát lát el. 

Az Önkéntes-koordinátor.hu tapasztalat-, tudásmegosztó és hálózati platformjával  azt a körülbelül 4.000 főt kitevő, fő- vagy mellékállásban foglalkoztatott koordinátort, és a körülbelül 12.000 tagi önkéntes közül azokat szeretnénk megszólítani akik érdekeltek abban, hogy az önkéntesszervezői és önkénteskoordinátori szakma társadalmi és szektorbeli presztízse emelkedjen, legyen kidolgozott szakmai és képzési minimum, etikai szabályok, érdekképviselet a kapcsolattartásra, a tapsztalat- és a tudásmegosztásra, és a hálózati együttműködésre alapozva. 

REGISZTRÁCIÓ

Kik lesznek önkéntes szervezők vagy -koordinátorok?

Gyakorlati és szakirodalmi alapvetés, hogy a "legjobb" önkéntesszervező/koordinátor abból lesz, aki maga is végzett már önkéntes munkát. Az önkéntesszervezővé vagy -koordinátorrá válásnak alapvetően háromféle "karrierútja" rajzolódott ki, az Önkéntes Szemlében  közölt esettanulmányok alapján. 

  • Az önkéntesszervezővé vagy -koordinátorrá válás karrierútjának legáltalánosabb módja, hogy egy önkéntes ("első az egyenlők között" - alapon), vagy a szervezet egy munkatársa, tisztségviselője – munkája, agilitása, tenni akarása, szervezeti ismeretei alapján – kezd el az önkéntesek szervezésével foglalkozni. Jellemző ezekre a helyzetekre a "nehézségi nyomaték" abban az értelemben, hogy "különben nincs más, aki felvállalná, vagy elvégezné a feladatot".

  • Ehhez hasonló, de valamivel tudatosabb karrierút, amikor egy volt önkéntes tudatos belső, szervezeti felkészítés és kiválasztási folyamat alapján válik önkéntes-koordinátorrá.

  • Végezetül pedig a viszonylag ritkának számító harmadik út – amit csak a nagy bevételekkel rendelkező szervezetek engedhetnek meg maguknak –, amikor tapasztalatokkal rendelkező, de külsős személy - pályázat, hirdetés útján - kerül kiválasztásra az önkéntes-koordinátori feladatra.

Mindebből is jól látható, hogy az önkéntesszervezéssel/koordinálással foglalkozók egy igen heterogén összetételű csoportot alkotnak. 

Az Önkéntes-koordinátor.hu tapasztalat-, tudásmegosztási és hálózati platformon várjuk mindazokat, akik készek megosztani eredményeiket, kérdéseiket és problémáikat, legyenek ők:

  •  "kezdők", akik  csak egy kisebb akcióra, helyi kezdeményezésre, időlegesen szerveznek és foglalkoztatnak önkénteseket,

  •  akik már gyakorlattal és tapasztalattal rendelkeznek e téren, és

  • azok, akik professzionálisan foglalkoznak önkéntes-koordinációval.