Adatvédelmi tájékoztató

Adatkezelő elérhetősége

A www.onkenteskoordinator.hu honlap használata során a megadott személyes adatokat a Alapítvány a Magyar Önkéntesség Fejlesztéséért kezeli, melynek elérhetősége:

1024. Budapest, Buday L. u.5/b

Adatvédelemmel kapcsolatos megkereséseket az onkenteskoordinator.hu@gmail.com címen fogadunk.

A honlapon megvalósuló adatkezelés célja és jogalapja

A honlap működtetésének célja, hogy tapasztalati-, tudásmegosztó és hálózati platformot hozzon létre a hazai önkéntesszervezéssel és önkéntes-koordinációval foglalkozók számára..

A honlapon kizárólag megfelelő cél és jogalap alapján történik adatkezelés, melyek megértését az alábbi áttekintő táblázati segíti.

adatkezelés és célja

 • A regisztrált hálózati tagok nyilvántartása
 • *a honlap biztonságos informatikai működéséhez szükséges munkameneti websütik elhelyezése

kezelt adatok köre

 • a regisztrált hálózati tag személyes e-mail címe
 • a regisztrált hálózati tag neve
 • a regisztrált hálózati tag szervezete
 • az ön számítógépének IP címe, további adatok hozzájárulásnak megfelelően a sütikezelési dokumentumban olvasható

adatkezelési jogalapja

 • hozzájárulás, GDPR 6. cikk (1) a
 • hozzájárulás, GDPR 6. cikk (1) a
 • Ptk., szerző nevének feltüntetéseű
 • hozzájárulás, GDPR 6. cikk (1) a

adatkezelés időtartama

 • a hozzájárulás visszavonásáig, bármikor leiratkozhat
 • a tartalom beküldését követő 1 év
 • a cikk aktív tartalomként való elérhetőségének ideje
 • a honlapon tartózkodás időtartama alatt

* A honlapon tett első látogatásakor tájékoztatást kap arról, hogy számítógépén web-sütik kerülnek elhelyezésre. A honlap nyitó oldalán websüti tájékoztató és elfogadó nyilatkozat jelenik meg. Ha a tájékoztatót nem fogadja el, akkor csak a technikai működéshez feltétlen szükséges munkameneti websüti kezd el működni. Az egyéb websütik el nem fogadása nem befolyásolja a honlap használhatóságát. Tovább információ a websütikről az adat és sütikezelési irányelvek dokumentumban található.

Fontos! Bizonyos anonimizált információkat a szerverünk automatikusan tárolja (az ön által használt böngésző program, látogató IP címe, a látogatás időpontja, gyakorisága). Ezek a naplózott információk statisztikai célból felhasználásra kerülnek annak érdekében, hogy szolgáltatásunkon javítani tudjunk így megismerve látogatóink számát, látogatási idejét.

Címzettek köre

A honlap működéséhez kapcsolódó adatkezelést az Önkéntes Szemle munkatársai a munkaköri leírásokban foglaltak szerint látják el.

A honlap működtetése során igénybe vett külső adatfeldolgozók:

 • Honlap műszaki üzemeltetés:

Webnode AG

Limmatquai 112, 8001 Zurich Svájc

Web: www.webnode.com

 • Honlap tárhelyszolgáltatás:

Webnode AG

Limmatquai 112, 8001 Zurich Svájc

Web: www.webnode.com

 • Hírlevél-küldés informatikai szolgáltatója a Mailchimp

Postai címe: The Rocket Science Group, LLC

675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000

Atlanta, GA 30308 Egyesült Államok

A honlap működtetéshez kapcsolódó személyes adatok tárolásának helye a Google Drive felhő szolgáltatásban valósul meg.

Postai címe: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 Egyesült Államok

A felsoroltakon kívül, a fent említett személyes adatok harmadik féllel nem kerülnek megosztásra.

Adattovábbítás harmadik országba

Alapítványunk a honlapon rögzített személyes adatait az igénybe vett külföldi szolgáltatókon kívül más szervezet részére nem továbbítja.

Az Ön információs önrendelkezési jogai

Az önre vonatkozó személyes adatokról kivonatot kérhet (ha regisztrált felhasználó, akkor a hozzáférés során adatait bármikor megtekintheti), azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását kérheti, illetve tiltakozhat bizonyos személyes adatok kezelése ellen. (kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség (pl. például KSH, vagy egyéb állami szerv felé történő kötelező adatszolgáltatás).Amennyiben ez szükséges: adatait Microsoft Word formátumban kikérheti, illetve annak más szervezetnek való megküldését kérheti (adathordozhatóság). Az adatkezeléshez való további hozzájárulását bármikor visszavonhatja, ez azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. A felsorolt igényeit szervezetünk a tudomásszerzéstől számított legfeljebb 30 naptári napon belül teljesíti.

Panasz benyújtásához és a jogorvoslathoz való jog

Ha úgy ítéli meg, hogy a onkentesszemle.hu a személyes adatainak kezelése során megsértette a hatályos adatvédelmi követelményeket, akkor panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, melynek címe: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11, postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.. E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu, vagy - lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím), illetve az adatkezelő székhelye szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be keresetét. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a https://birosag.hu/ugyfelkapcsolatiportal/birosag-kereso oldalon.