Miről szól?

Van-e olyan foglalkozás, hogy önkéntes-koordinátor?

Az önkéntes-koordinátornak nincs foglalkoztatási besorolása. A Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere a felsőfokú vagy középfokú képzettségek között, az egyéb ügyintéző alatt nevesíti a közösségi-civil szervezőt, a nonprofit menedzsert és a nonprofit ügyintézőt.

Önkéntesszervezéstől a koordinációig 

Az elmúlt három évben az Önkéntes Szemlében megjelenő esettanulmányok alapján, az önkéntes-koordinátori szerepkört és feladatokat illetően - a szervezet nagyságától, az ellátott feladatoktól és a foglalkoztatott önkéntesek számától függően - négy típust lehetett azonosítani.

 • Az első típus esetén - amikor egy önkéntes szervezi a többi önkéntest - inkább önkéntesszervezésről, mint koordinációról beszélhetünk. Sok esetben nincs is többre szükség.
 • A második típust jeleníti meg az, amikor a szervezet (például egy egyesület) vezetőségi tagja, vagy munkatársa (gyakran a program-koordinátor) vállalja fel az önkéntesek koordinációját is.
 • A harmadik típus az, amikor fizetett, mellék- vagy főállású koordinátort alkalmaz a szervezet, akinek munkáját néhány "kiemelt" önkéntes vagy mentor segíti.
 • Végezetül a negyedik típusnál is jellemző a mellék- vagy főállású, fizetett önkéntes-koordinátor alkalmazása, de munkáját már egy kisebb team (például mentorok) segítik.

A "csinálva-tanulástól" a professzionalizációig

Általánosságban elmondható az is, hogy a szervezetek egymástól "lesik el" a know-how-t, a jógyakorlatokat és az értékes tapasztalatokat. E tekintetben a civil-nonprofit szervezetek önkéntes szervezői és koordinátoraik nagy többsége a "csinálva tanulás" módszerével igyekszik megfelelni annak a bőséges feladatkészletnek, amelyről például itt olvashatnak. Még mindig alacsony azon szervezetek és koordinátorok száma, akik tudatosan tervezik meg és építik fel lépésről-lépésre önkéntes menedzsmentjüket. Nem kergetünk délibábot, tudjuk, hogy az anyagi- és a humánerőforrás-hiány miatt a meglevő, és még működő szervezetek szakemberei nagyon nagy leterheltséggel próbálnak felszínen maradni.

Az önkéntes-koordinátor szervezeten belüi helye

Az önkéntes-koordinátor szervezeten belüli helyének azonosítása szinte alig fordult elő az esettanulmányokban, e tekintetben viszonylagos körvonalazatlanság, szabályozatlanság jellemzi az önkéntes-koordinátori munkakört. Az önkéntes-koordinátor helyével és szerepével foglalkozó legtöbbet említett forrás (a 2008-ban megjelent Önkéntesmenedzsmenti alapok c. kiadvány) is már több mint másfél évtizedes. Egyáltalán nincs tehát egy olyan friss, modern szemléletű, magyar nyelvű szakirodalom, ami kézikönyvként szolgálhatna a szervezetek és koordinátorok számára az önkéntes-menedzsment kialakítására. Nem csak egy önkéntes-koordinátori kézikönyv vagy "kisokos" hiányzik a hazai önkéntesmenedzsment palettájáról, hanem egy olyan, a konszezuson, egyeztetéseken alapuló etikai kódex is, mint ami a szociális munka esetében megtalálható.

Mit csinál az önkéntes-koordinátor?

Az önkéntes-koordinátori munkát általában a feladatok leírásával azonosították a szerzők, és ebből állt elő az a legszélesebb önkéntes-koordinátori "feladat készlet", ami a tevékenység, az adott program, a koordinátori felkészültég függvényében igen nagy változatosságot mutatott.

Milyen tulajdonságokkal kell, hogy rendelkezzen a "jó" önkéntes-koordinátor?

Az esettanulmányokban alapvetésként fogalmazódtak meg a szakirodalomból is ismert – kezdeményező-, szervező-, szociális-, interperszonális-, kommunikációs-, valamint digitális- – készségek, amelyeket a koordinátor habitusa és tapasztalatai színeznek tovább. Egy gyakorlati szakembert ezt a következőképpen fogalmazta meg: "az önkéntesszervezők feladata hasonlít egy jó HR-szakemberéhez, de annyiban talán más, hogy (...) egyszerre kell a felettesükként, a képviselőjükként és gyakran jó barátként vagy szülőként helyt állni. Olyan tapasztalat ez, amelyet nem lehet más területen megszerezni. Évről évre új készségekre, gyakorlati tapasztalatokra tesznek szert a koordinátorok..."

Az önkéntes-koordinátori munka "jelenleg" azonosított kihívásai

Az önkéntes-koordinátori munka számtalan kihívását és dilemmáját is megosztották az esettanulmányokban a szerzők: 

 • az önkéntesek szűrése, 
 • általában, de különösen, az epizodikus vagy az új önkéntesek megtartása, 
 • az önkéntesek motiválása,
 • az önkéntes-beosztások optimalizálása,
 • a feladatvégzés specialitása (például a kórházi-, a szociális- vagy a hajléktalan ellátás, a könyvtári- vagy akár a fesztivál- stb. önkéntesség terén), 
 • az önkéntes munkavégzés technikai, anyagi feltételeinek biztosítása, 
 • a kapcsolattartás sokrétűsége, adminisztráció,

Összességében elmondható, hogy a hazai önkéntes-koordinátori "szakmát" és munkát számtalan kihívás és megfelelési kényszer feszíti. A következő időszak egyik fő kérdésének tartjuk, hogy ezek a nagyon különböző erőforrásokkal, motiváltsággal és leterheltséggel rendelkező szakemberek és a mögöttük álló szervezetek együtt, közösen, képesek lesznek-e ezeknek a kihívásoknak megfelelni.

Az Önkéntes-koordinátor.hu Hálózat céljának azt tartjuk, hogy a fent leírt témákat, kihívásokat - több szempontból - megbeszéljük, megvitassuk az offline és online hálózati találkozókon. Mindezek alapján lefektessük a közös szakmai alapokat, amelyek mentén megszülethet egy modern szemléletű, magyar nyelvű önkéntes-koordinátori kézikönyv.

REGISZTRÁCIÓ